آهو دختری بی عشق
ترفند ،جوک ، شعر ،کامپیوتر و ....
پنج‌شنبه 9 مرداد‌ماه سال 1393 :: 13:03 ::  نویسنده : آهو       
چه کسی اعراب گذاری قرآن را بعد از ابوالاسود دوئلی تکمیل کرد؟
 تصحیح و تکمیل علایم اعراب قرآن، به دست خلیل بن احمد فراهیدی انجام پذیرفت. وی، علاوه بر تغییر اعراب از نقطه به خطوط کشیده (مانند رسم الخط امروزی) علایمی چون : تشدید، همزه، اشمام را نیز وضع کرد؛ البته بعضی از علایم نیز پس از وی، بر اثر اهتمام مسلمانان به قرآن و قرائت صحیح آن، در طی سالیان بعد وضع شد ( مانند علامت حرف ساکن).
قراء سبعه چه کسانی بودند؟
 قراء سبعه به ترتیب سال وفات آنان عبارتند از: 1. عبدالله بن عامر؛ 2. عبدالله بن کثیر؛ 3. عاصم؛ 4. ابوعمرو؛ 5. حمزه بن حبیب؛ 6. نافع بن عبدالرحمن؛ 7. کسائی. 
قرآن چند سوره و چند آیه دارد؟
 قرآن دارای 114 سوره  و 6236 آیه است.
قرآن چند بسم الله الرحمن الرحیم دارد؟
 قرآن 114 بسم الله الرحمن الرحیم دارد. البته سوره توبه بسم الله الرحمن الرحیم ندارد و سوره نمل دو بسم الله داردی یکی در اول سوره و دیگری در آیه 30.
قرآن دارای چند جزء و چند حزب است؟
 قرآن دارای 30 جزء و120 (و به نقلی 60) حزب است.
  بزرگ ترین سوره قرآن چه نام دارد؟
 سوره «بقره».
بهترین نوشیدنی در قرآن چیست؟
 «شیر».
  کوچکترین سوره قرآن چه نام دارد؟
 «کوثر».
سید آیه ها و مهم ترین آیه قرآن کدام است؟
 «آیه الکرسی».
بزرگترین آیه قرآن  کدام است؟
 آیه 282 سوره بقره.
عظیم ترین آیات قرآن کریم کدامند؟
 بسم الله الرحمن الرحیم.
بهترین خوردنی  در قرآن چه نام دارد؟
 «عسل».
عدالت آمیزترین آیه قرآن کدام است؟
 آیه «ان الله یامر بالعدل والاحسان...».
ترس آورترین آیه قرآن کدام است؟
 آیه «فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره فمن یعمل مثقال ذره شرا یره».
منفورترین حلال نزد خداوند و نام سوره ای است؟
 «طلاق».
کوچکترین آیه قرآن کدام است؟
 آیه «مدها متان» در سوره الرحمن.
امید بخش ترین آیه قرآن کدام است؟
 آیه «قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله».
بزرگترین عدددر قرآن  چیست و در کدام سوره است؟
 بزرگترین عدد «صد هزار» است که  در سوره «صافات آیه 147» آمده است.
بزرگترین کلمه قرآن کدام است؟
 بزرگترین کلمه قرآن «فاسقینا کموه» است که در آیه 22 سوره حجر آمده است.
بهترین شب در قرآن چه شبی است؟
 «شب قدر» (لیلة القدر خیر من الف شهر).
تنها ماه قمری که قرآن از آن نام برده کدام است؟
 «ماه رمضان».
بزرگترین حیوان که سوره ای به نامش در قرآن ذکر شده چه نام دارد؟
 « فیل».
قلب قرآن چیست؟
 سوره «یس».
کدام سوره به مادر قرآن معروف است؟
 سوره «حمد».
  سوره ای که همنام یکی از فروع دین است چه نام دارد؟
 سوره «حج».
کدام سوره به سوره، امام حسین (علیه السّلام) معروف است؟
 سوره «فجر».
سوره هایی که به مسبّحات مشهور هستند کدامند؟
 سوره های «اسراء، حدید، حشر، صف،جمعه، تغابن و اعلی».
سوره ای که همنام قبیله پیامبر اکرم (صلّی الله علیه و آله) است؟
 سوره «قریش».
شناسنامه و نسب نامه خداوند کدام سوره است؟
 سوره «اخلاص».
سوره های عزائم کدامند؟
 سوره هایی که سجده واجب دارند: «سجده، فصلت، نجم و علق».
کدام سوره همنام یکی از دانشمندان است؟
 سوره «لقمان» .
سوره هایی که حضرت محمد (صلّی الله علیه و آله) فرمودند آن سوره ها مرا پیر کردند کدامند؟
 سوره های «هود، واقعه،  مرسلات و نبا».
کدامی ک از سوره های قرآن همنام یکی از غزوات  پیامبر اکرم (صلّی الله علیه و آله) است؟
 سوره «احزاب».
سوره ای که همنام یکی از فلزات است؟
 سوره «حدید» به معنای (آهن).
سوره ای که همنام یکی از اصول دین است؟
 سوره «توحید».
کدامیک از سوره ها میان بندگان و خداوند تقسیم شده است؟
 سوره «حمد».
کدام سوره است که در آغاز آن به دو میوه سوگند خورده شده است؟
 سوره «تین».
سوره ای که خلاصه قرآن است؟
 سوره «حمد».
کدام سوره «بسم الله الرحمن الرحیم» ندارد؟
 سوره «توبه»
عروس قرآن کدام است؟
 سوره «الرحمن».
  سوره های حامدات کدامند؟
 سوره های « انعام، فاتحه الکتاب، کهف، سبا و فاطر».
  کدام سوره است که معادل یک سوم قرآن است؟
 سوره « توحید».
  چند یک از سوره های قرآن با قسم شروع می شود؟
 بیست سوره؛ سوره های «عصر، عادیات، تین، ضحی، شمس، بلد، فجر، طارق، بروج، نازعات، مرسلات، قیامت، نجم، طور، ذاریات، صافات، ن، ص، ق، لیل».
کدام سوره به ناقه صالح معروف است؟
 سوره « شمس».
  سوره هایی حوامیم کدامند؟
  سوره های « زخرف، حم، المؤمن، سجده، حمعسق، احقاف، جاثیه و دخان».
کدامیک از سوره های قرآن همنام یکی از روزهای هفته است؟
 سوره «جمعه».
چند سوره قرآن با کلمه قل آغاز می شود؟
 پنج سوره با کلمه «قل» آغاز می شوند « جن، کافرون، اخلاص، فلق، ناس».
کدام سوره قرآن دو بسم الله الرحمن الرحیم دارد؟
 سوره «نمل» آغاز سوره و آیه 30.
چه تعداد از سوره های قرآن با حروف مقطعه آغاز می شوند؟
 29 سوره.
کدام سوره دو مرتبه بر پیامبر اکرم (صلّی الله علیه و آله) نازل شده است؟
 سوره «حمد» یکبار در مدینه و یکبار در مکه.
  کدام سوره به نام موجود زنده ای است که با چشم دیده نمی شود؟
 سوره «جن».
  سوره ای را نام ببرید که نام یکی از میوه هاست؟
 سوره «تین».
سوره ای که همنام یکی از کشورها است؟
 سوره «روم».
  کدام سوره قرآن است که در تمام آیاتش کلمه الله آمده است؟
 سوره مجادله.
  کدام سوره به «ریحانة القرآن» معروف است؟
 سوره «یس».
کدام سوره قرآن است که حرف فاء در آن نیست؟
 سوره «حمد».
  در کدام سوره کلمه الله چهل بار آمده است؟
  سوره مجادله.
  کدام سوره است که آن را سوره حبیب نجار نیز می نامند؟
  سوره «یس».
  سوره هایی که به نام قیامت هستند کدامند؟
 سوره های «رعد، قیامه، واقعه، قارعه، نبا، زلزال، جاثیه، تغابن و حشر».
  سوره هایی که به معوذتین معروفند چه نام دارند؟
 سوره های «فلق و ناس».
نام دو سوره در قرآن است که اگر برعکس بخوانیم به همان صورت خوانده می شوند؟
 سوره های «لیل و تبت».
سوره ای که به ملائکه معروف است؟
 سوره « فاطر».
به کدام سوره العقود نیز گفته می شود؟
 سوره «مائده».
کدام سوره به فسطاط القرآن معروف است؟
 سوره « بقره».
چند سوره با کلمه هل شروع می شوند؟
 سوره های « دهر و غاشیه».
سوره هایی که به طواسین معروفند کدامند؟
 سوره های « شعراء، نمل و قصص».
  سوره هایی که به زهروان معروفند کدامند؟
 سوره های « بقره و آل عمران ».
سوره هایی که به عتاق معروفند کدامند؟
 سوره های « اسری، کهف، مریم، طه و انبیاء».
کدام سوره به بنی اسرائیل منسوب است؟
 سوره « اسری».
سوره ای که تمام آیاتش با حرف « د» ختم می شوند کدام است؟
 « اخلاص».
کدام سوره قرآن است که تمام آیاتش با حرف (ر) ختم می شوند؟
 « کوثر» .
  در کدام سوره قرآن نام پنج نوع عذاب الهی در یک خط آمده است؟
 سوره « اعراف» آیه 133.
  سوره اخلاق و ادب کدام است؟
 سوره « حجرات».
  چند سوره با تسبیح آغاز می شوند؟
 سوره هایی که با تسبیح شروع می شوند عبارتند از « اسری، اعلی، جمعه، تغابن، صف، حدید، حشر».
چند سوره با کلمه ویل شروع می شوند؟
 سوره های « مطففین و همزه» .
دو آیه در قرآن کریم است که تمام بیست و هشت حرف قرآن در آن آیات آمده است آن دو آیه در کدام سوره قرار دارند؟
 آیات « 154 سوره آل عمران و 29 سوره فتح ».
آیه استرجاع  در کدام سوره قرار دارد؟
 « سوره بقره آیه 156»
در کدام آیه قرآن مدت روز قیامت بیان شده است؟
 4 سوره معارج».
کدام آیه است که از هر دو طرف به همان صورت خوانده میشود؟
 آیه 3 سوره مدثر « ربک فکبر».
قرآن دارای چند آیه سجده دار است؟
 قرآن دارای « پانزده آیه سجده دار» می باشد.
  در کدام آیه از آیات نام پنج تن از پیامبران اولوا العزم بیان شده است؟
 « در آیه 7 سوره احزاب».
آیه ای که سر بریده امام حسین (علیه السّلام) در شام تلاوت فرمودند کدام آیه است؟
 « آیه 9 سوره کهف» .
آیه «نور» در کدام سوره قرار دارد؟
 آیه 35  سوره نور.
«آیه حجاب» کدام است ؟
 « آیه 31 سوره نور».
«آیه شهادت» کدام است؟
 « آیه 18 سوره آل عمران».
آیه «قصاص» در کدام سوره قرار گرفته است؟
 « آیه 178 سوره  بقره».
کدام آیه به « شق القمر» معروف است؟
 « سوره قمر آیه 1».
آیه ای که « پنج وقت نمازهای یومیه» در آن آمده است در کدام سوره قرار گرفته است؟
  « سوره اسراء آیه 78».
در کدام آیه قرآن « مراحل وضو» ذکر شده است؟
 « آیه 6 سوره مائده ».
آیه « مباهله»  کدام است؟
 آیه «61 آل عمران».
آیه « استعاذه» در کدام سوره جای گرفته است؟
 آیه 98 سوره نحل.
آیه تغییر قبله کدام است؟
 آیه 144 سوره بقره.
« توبه نصوح» در کدام آیه است؟
 «آیه 8 سوره تحریم».
« داستان معراج پیامبر اکرم (صلّی الله علیه و آله)» در کدام سوره بیان شده است؟
  « سوره اسراء و سوره نجم».
نام کدام پیامبر بیشتر از دیگر پیامبران در قرآن ذکر شده است؟
 حضرت موسی که «136مرتبه» در قرآن ذکر شده است.
  کدام سوره ها به نام پیامبران است؟
 سوره های «ابراهیم، محمد، نوح،هود، یوسف، یونس».
کدام پیامبر نجار بود و کشتی ساخت؟
 «حضرت نوح».
کدامیک از پیامبران هم اکنون زنده است؟
 «حضرت عیسی (علیه السّلام)».
پیامبرانی که  نامشان در قرآن آمده کدامند؟
 پیامبرانی که نامشان در قرآن آمده است عبارتند از : آدم، ادریس، نوح، هود، صالح، لوط، ابراهیم، اسماعیل، یعقوب، اسحاق، یوسف، ایوب، یونس، شعیب، موسی، هارون، داوود، سلیمان، الیاس، الیسع، ذوالکفل، عزیز، ذکریا، یحیی، عیسی و محمد ( علیهم السلام).
کدام پیامبر بدون پدر و مادر به دنیا آمد؟
 «حضرت آدم (علیه السّلام)» بدون پدر و مادر به دنیا آمد
کدام پیامبر بدون پدر به دنیا آمد؟
 «حضرت عیسی (علیه السّلام)» پدر نداشت.
  نام رسول گرامی اسلام (صلّی الله علیه و آله) چند بار در قرآن آمده است؟
  پنج بار؛ چهار بار با نام محمّد و یکبار به نام احمد.
قرآن کریم از داستان کدام پیامبر به عنوان « احسن القصص» (بهترین داستانها) یاد کرده است؟
 داستان «حضرت یوسف (علیه السّلام)». 
کدام پیامبر بود که با حیوانات سخن می گفت و سخنان آنان را نیز میشنید؟
 «حضرت سلیمان (علیه السّلام)».
کدام پیامبر را در کودکی برادرانش به چاه انداختند؟
 «حضرت یوسف (علیه السّلام)» .
کدام پیامبر بود که پسرش از فرمان او سرپیچی نمود و غرق شد؟
 « پسر حضرت نوح (علیه السّلام)» .
کدام پیامبر به هم سخن خدا ملقب بود؟
 حضرت موسی (علیه السّلام)«کلیم الله». 
در کدام سوره نام « 16 پیامبر» ذکر شده است؟
 « سوره انبیاء».
سوره هایی که به « پیامبر اکرم (صلّی الله علیه و آله) » منسوبند کدامند؟
 سوره های «طه، یس، مزمل، و مدثر».
کدام پیامبر به « شیخ الانبیاء» معروف است؟
«حضرت نوح (علیه السّلام)».
کدام  پیامبر زره می بافت؟
«حضرت داوود (علیه السّلام)».
کدام پیامبر به « ذوالنون» معروف است؟
«حضرت یونس (علیه السّلام)»
حضرت هود (علیه السّلام) بر کدام قوم مبعوث شد؟
 «حضرت هود (علیه السّلام)» بر قوم (عاد) مبعوث شد.
لقب کدامیک از پیامبران « حبیب الله » است؟
 « حضرت محمد (صلّی الله علیه و آله)».
کدام پیامبر به روح الله معروف است؟
 «حضرت عیسی (علیه السّلام)» .
کدام پیامبر به « صفوه الله » معروف است؟
 حضرت نوح (علیه السّلام).
داستان خواب صد ساله حضرت عزیز (علیه السّلام) در کدام سوره قرآن بیان شده است؟
 « سوره بقره آیه 259».
کدام پیامبر از گل پرنده ساخت؟
 «حضرت عیسی (علیه السّلام)»
کدام پیامبر در عالم رویا دید که یازده ستاره و خورشید و ماه او را سجده می کنند؟
 «حضرت یوسف (علیه السّلام)»
کدام پیامبر نامه خود را با « بسم الله الرحمن الرحیم» نوشت؟
 «حضرت سلیمان (علیه السّلام)».
کدامیک از پیامبران « دوازده پسر» داشت؟
 «حضرت یعقوب (علیه السّلام)».
کدام پیامبر اولوالعزم داماد حضرت شعیب (علیه السّلام) بود؟
 «حضرت موسی (علیه السّلام)».
پیامبر قوم سبا که بود؟
 «حضرت داوود (علیه السّلام)».
کدام پیامبر بر قوم ثمود مبعوث شد؟
 «حضرت صالح (علیه السّلام)».
داستان شکستن بتها توسط حضرت ابراهیم (علیه السّلام) در کدام سوره قرآن بیان شده است؟
 سوره انبیاء آیه 57.
کتاب حضرت ابراهیم (علیه السّلام) چه نام دارد؟
 صحف ابراهیم.
زبور کتاب کدام پیامبر است؟
کتاب حضرت داوود (علیه السّلام).
عمر کدام پیامبر بیش از همه پیامبران است؟
 حضرت عیسی (علیه السّلام) که تاکنون زنده است.
نخستین پیامبر اولوالعزم چه نام داشت؟
حضرت نوح (علیه السّلام).
بشارت آمدن پیامبر (صلّی الله علیه و آله) توسط حضرت عیسی (علیه السّلام) در کدام سوره بیان شده است؟
 « سوره صف». 
کدامیک از پیامبران « کفالت حضرت مریم» را برعهده داشت؟
 «حضرت زکریا (علیه السّلام)».
دو تن از پیامبرانی که به « ساختن کعبه» همت گماردند چه نام دارند؟
«حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل (علیهما السلام)».
اولین آیه قرآن که حضرت مهدی (عج) هنگام ظهورشان تلاوت می فرمایند کدام آیه است؟
 آیه «86 سوره هود».
آخرین «آیه ای که بر پیامبر اکرم (صلّی الله علیه و آله) نازل شد» کدام است؟
 آیه «3 سوره مائده» که درباره خلافت و جانشینی حضرت علی (علیه السّلام) است.
آخرین سوره ای  که نازل شد کدام است؟
 «سوره نصر».
واژه «یوم» (روز) چند بار در قرآن بیان شده است؟
  «365» بار.
واژه «شهر» (ماه) چند مرتبه در قرآن آمده است؟
 «12» بار.
کدام کلمه است که در تمام سوره ها بیان شده است؟
 «الله».
دو زن نمونه که در قرآن نیز به آنها اشاره شده است را نام ببرید؟
 «آسیه زن فرعون، مریم مادر عیسی (علیه السّلام)».
کدام زن هیزم کش آتش جهنم است؟
 « زن ابولهب».
کدام زن بود که بدون شوهر فرزند به دنیا آورد؟
 «حضرت مریم ».
دو زن که در قرآن به زشتی از آنها نام برده شده است را نام ببرید؟
 «زن لوط و زن نوح».
کدام زن بود که به دستور خداوند فرزند خود را در صندوق گذاشته و به روی آب رها کرد؟
 « مادر حضرت موسی (علیه السّلام)».
کدام سوره قرآن است که سفارش شده زنها آن را بیشتر بخوانند؟
 «سوره نور».
کدام زن بدون پدر و مادر به دنیا آمد؟
 «حضرت حوا».
تنها زنی که نامش در قرآن آمده است چه نام دارد؟
 «حضرت مریم» .
«ستمگرانی» که نامشان در قرآن آمده  کدام است؟
 « جالوت، هامان، سامری، نمرود، فرعون، قارون و ابولهب»
سوره هایی که به نام «حیوانات» نامگذاری شده است؟
 پنج سوره: « نمل، عنکبوت، نحل، بقره و فیل»
«قبایلی» که نام آنها در قرآن آمده کدام است؟
 «ثمود، یاجوج و ماجوج، عاد، قریش، مدین، اصحاب الایکه و اصحاب الرس»
«فرشتگانی» که نامشان در قرآن آمده است را نام ببرید؟
 «جبرئیل، ماروت، هاروت، میکال و مالک».
کدام قسمت از زمین بود که فقط یکبار نور خورشید بر آن تابید؟
 کف دریای نیل که به امر الهی آب دریا شکافته شد و لشگریان فرعون در آن غرق شدند.
ماجرای اولین قتل در روی زمین در کدام سوره بیان شده است؟
 «آیه 30 سوره مائده».
زینت قرآن چیست؟
 «صوت زیبا».
«اخ القرآن»  (برادر قرآن) چیست؟
«نهج البلاغه».
« اخت القرآن» ( خواهر قرآن) کدام است؟
 «صحیفه سجادیه».
«بهار قرآن» چیست؟
 «ماه  رمضان».
نخستین مفسر قرآن چه کسی بود؟
نخستین مفسر قرآن «حضرت علی (علیه السّلام)» بود.
اولین کسی که قرآن را نقطه گذاری کرد که بود؟
 نخستین شخصی که قرآن را نقطه گذاری کرد « ابوالاسود دوئلی» بود.
کدام عبادت است که انجام و ترک آن حرام است؟
  نماز انسان مست که «آیه 43 سوره نساء» از آن نهی میکند.
آیه میثاق درکدام سوره و آیه است ؟
  آیه 172 سوره اعراف
  نامهای السبع الطول- مئین - مثانی و مفصل به چه معنا بوده و شامل چه سوره هایی هستند؟
 السبع الطول : یعنی هفت سوره بلند. « بقره، آل عمران، نساء، مائده، انعام، اعراف، انفال و برائت» و چون سوره توبه «بسمله» ندارد آنرا با انفال به عنوان یک سوره به حساب آورده اند. المئین:  سوره هایی  که حدود صد آیه دارد، یعنی هفت سوره « بنی اسرائیل، کهف، مریم، طه، انبیاء، حج و مومنون» المثانی: چون به دنبال سورهای مئین  آمده اند، مثانی نامیده اند. سوره های مثانی: از سوره شعراء (27) شروع شده و به سوره حجرات (49) ختم میشود . المفصل (مفصلات): سوره های کوتاه را گویند زیرا « بسمله » در بین آنها زیاد تکرار شده و بین آنها جدایی افکنده است.
هریک از نامهای زیر شامل چه سوره هایی هستند؟ حوامیم، ممتحنات، مسبحات، حمد یا حامدات، عتاق، عزائم، طوامیس، معوذئین.حوامیم: سوره هایی را گویند که با حروف مقطعه «حم» شروع میشوند (8سوره)ممتحنات: سوره های فتح، حشر، سجده، طلاق، قلم، حجرات، تبارک، تغابن، منافقون، جمعه، صف، جن، نوح، مجادله، ممتحنه و تحریم را گویند. وجه نامگذاری آنها به ممتحنات شباهتی است که بین آنها و سوره ممتحنه که یکی از آنهاست میباشد. مسبحات ( عرائس القرآن): سوره های « اسراء، حدید، حشر، صف، جمعه، تغابن، و اعلی» را گویند یعنی : سوره هایی که با کلمه ای از ماده « سبّح» شروع میشود. حمد یا حامدات (مقاصیر القرآن): سوره های « فاتحه الکتاب، انعام، کهف، سباء و فاطر» را شامل میشود ( سوره هایی که با کلمه ای از ماده حمد آغاز میشود)عتاق: عتاق از عتیق به معنای کهنه و قدیم است و گویا از آن جهت که اینها در آغاز امر نزول یافته اند به عتاق مرسوم گشته اند. سوره های « اسراء، کهف، مریم، طه و انبیاء» می باشد. عزائم: عزائم جمع عزیمه به معنای واجب و فریضه است و چون این سوره ها سجده واجب دارند به عزائم نامیده شده اند.  « سجده، فصلت، نجم وعلق» . طوامیس: سوره های « شعراء، نمل و قصص» را گونید (یعنی: سوره هایی که با طس شروع شده اند. )معوذتین: سوره های « فلق و ناس» می باشد و چون آن دو با قل اعوذ شروع شده اند به این نام موسوم شده اند.
در کدامین آیه 16 بار اسماء الهی به صراحت و یا به واسطه ضمیر ذکرشده است؟
آیه الکرسی ( آیه اول از سه آیه معروف ) شامل 17 بار ذکر اسماء الهی ( به صراحت و یا به واسطه ضمیر متصل منفصل) می باشد، که عبارتند از: 1- الله 2- هو 3- الحی 4- القیوم 5- ضمیر تاخذه 6- ضمیر له 7- ضمیر عنده 8- ضمیر باذنه 9- ضمیر یعلم 10- ضمیر علمه 11- ضمیر شاء 12- ضمیر کرسیه 13- ضمیر یووده 14- هو 15- العلی 16- العظیم

  طولانی ترین کلمه در قرآن کریم چیست؟
  در آیه 22 سوره حجر کلمه 11 حرفی فاسقیناکموه است
سوره های قرآن چگونه آغاز شده  است؟
 سوره های قرآن  با «10» نوع  کلام شده است:1- حمد و ستایش و تسبیح خداوند. (« تمحید» در5 سوره ، «تبارک» در دو سوره و « تسبیح»  در هفت سوره از قرآن آمده است)2-  حروف مقطعه. 29 سوره.3-  ندا. 10 سوره. 4-  خبر. 23 سوره.5- سوگند. 15 سوره.6- شرط. 7 سوره.7- امر. 6 سوره.8- پرسش. 6 سوره. 9-  دعا  و نفرین. 3 سوره.10- تعلیل. 1 سوره. سوره قریش.
  کدام سوره ها « قرینتان»  نام دارند؟
 دو سوره ای که «قرینتان» نام گرفته اند سوره های «الانفال» و «التوبه»است. و این نام را از آن رو پذیرفته اند که میان آن دو دو « بسم الله الرحمن الرحیم» فاصله نینداخته و آنها را به این وسیله از هم جدا نساخته است.
«زهراوین» نام کدام دو سوره است چرا؟
 سوره های « البقره» و « آل عمران» را «زهراوین»  ( دو سوره نورانی) می خوانند و به خاطر نور و هدایتی که در این سوره ها وجود دارد به این نام شهرت پیدا کرده اند.
کلمه « یوم» چند بار در قرآن کریم آمده است؟
 کلمه « یوم» به معنای روز در قرآن کریم «365» بار یعنی به اندازه روزهای سال شمسی تکرار شده است. همچنین این کلمه به صورت جمع یا مثنی «30» مرتبه یعنی دقیقا مساوی تعداد روزهای یک ماه آمده است.
  مراحل مختلف آفرینش انسان  در قرآن کدام است؟
 « یا ایها الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقنا کم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه ثم من مضغه مخلقه و غیر مخلقه لنبیین لکم»، ای مردم اگر درباره برانگیخته شدن درشکید، پس بدانید که ما شما را از خاک آفریده ایم سپس از نطفه، سپس از علقه، آنگاه از مضغه، دارای خلقت کامل و احیانا خلقت ناقص تا قدرت خود را بر شما روشن گردانیم.
مراحل تحریم شراب در قرآن کدام است؟
 نوشیدن شراب یکباره تحریم نشد بلکه در چندین مرحله حرمت آن به تدریج اعلام گردید. نخستین آیه ای که در این باره نازل شد مستی را تنها هنگام نزدیک شدن به نماز حرام کرده بود: « لا تقربوا الصلاه و انتم سکاری حتی تعلموا ما تقولون»،  در حال مستی به نماز نزدیک نشوید تازمانی که بدانید چه می گویید.سپس این آیه فرود آمد:« قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن و الاثم و البغی ...»،  بگو: پروردگار من فقط زشتکاریها را چه آشکار و چه پنهان و گناه و ستم ناحق را حرام گردانیده است. چندی بعد در آیه ای دیگر این حکم نازل شد: « انما الخمر و المیسر والانصاب و الازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون »، شراب و قمار و بتها و تیرهای قرعه پلیدند و از عمل شیطانند. پس از آنها دوری گزینید، باشد که رستگار شوید. مدتی بعد مسلمانان آماده پذیرش مرحله آخر حکم تحریم شراب بودند در این هنگام آیه کریمه زیر نازل شد: « انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العدوات ولبغضاء فی الخمر ولمیسر ویصدکم عن ذکرالله و عن الصلوه فهل انتم منتهون»،  شیطان می خواهد با شراب و قمار، میان شما دشمنی و کینه ایجاد کند و شما را از یاد خدا و از نماز بازدارد آیا شما دست برمی دارید؟
  چند نام از  نامهای  قیامت در کتاب خدا را بیان کنید؟
 در قرآن کریم نامهای فروانی برای روز قیامت ذکر شده که برخی از آنها را یادآور می شویم:یوم الحساب ( روز حساب)، یوم التلاق ( روز دیدار و برخورد با یکدیگر)، یوم الجمع ( روز گردآمدن)، یوم التغابن ( روز اقرار به خسران و ابراز فریب خوردگی)، یوم البعث ( روز برانگیخته شدن)، الیوم الموعود ( روز وعده داده شده)، النشور ( روز پراکنده شدن مردم در صحنه قیامت)، یوم الحسره ( روز افسوس خوردن)، یوم التناد ( روز ندا دادن یکدیگر)، المیعاد( وعده گاه)، یوم الفصل ( روز جدایی)، الساعه ( لحظه خاص)، الواقعه ( حادثه واقع شدنی)، الطامه ( هنگامه فراگیر)، الصاخه ( فریاد بلند و صدای مهیب)، الازفه ( حادثه نزدیک شونده)، الحاقه ( حادثه حقیقی و واقعی )، القارعه ( حادثه کوبنده)
  سه سوره قرآنی که روز قیامت را به شکل وحشتناکی به تصویر می کشد کدامند؟
 سه سوره از قرآن هراسهای روز قیامت را طوری به تصویر کشیده که هستی را به لرزه می اندازد این سوره ها عبارتند از: الانفطار، الانشقاق و التکویر.
آیا در جهنم نیز سلسله مراتب درکات وجود دارد ؟
 همانطور که بهشت مراتب و درجاتی دارد دوزخ و آتش آن نیز دارای درجاتی می باشد و شدت ضعف  درد و رنج آن متناسب با زیادی یا کمی گناهان فرد تفاوت می کند. خدای تعالی می فرماید: « لها سبعه ابواب لکل باب منهم جزء مقسوم»، « برای دوزخ هفت در است که از هر در آن بخشی از آنها وارد می شوند.»و اما طبقه های هفت گانه که از آن به « سبعه ابواب» ( هفت در) تعبیر شده عبارتند از: هاویه: « و اما من خفت موازینه * فامه هاویه»، « و اما هر کس کفه نیکی های او سبک باشد جای او هاویه است»سعیر: « و قالوا لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر»، « و گویند اگر سخن حق را می شنیدیم یا در آن می اندیشیدیم اکنون در جمع اصحاب سعیر نبودیم. »جحیم: « و انا الفجار لفی جهیم»، « و بی تردید بدکاران در جهیم قرار دارند.»سقر: « سا صلیه سقر»، او را به زودی به سقر می رسانیم. حطمه: « کلا لینبذن فی الحطمه»، « نه چنین نیست که گمان می کند به یقین در حطمه انداخته خواهد شد.»لظّی : « کلا انها لظی * نزاعه للشوی»، « هرگز چنین نیست که گمان می کنند بلکه آن آتش زن است و با زبانه خود بر کننده پوست است.»جهنم: « و انا للطاغین لشر ماب* جهنم یصلونها فبئس المحاد»، « سرکشان یقینا سرانجام شومی دارند جهنم است که به آن می رسند چه بد قرارگاهی دارند.»
نام چند تن از پیامبران در قرآن کریم آمده است؟
 پیامبرانی که نام آنها در کتاب خدا آمده 25 نفرند:« آدم، ادریس، نوح، هود، صالح، ابراهیم، لوط، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، شعیب، ایوس، ذوالکفل، موسی، هارون، داود، سلیمان، الیاس، الیسع، یونس، زکریا، یحیی، عیسی، محمد، ( علیهم افضل الصلاه و السلام اجمعین)
آیا از « عزرائیل» (علیه السّلام) در قرآن کریم با این نام یاده شده است؟
 هیچگاه در کتاب خدا از« عزرائیل» (علیه السّلام) با این لفظ یاد نشده بلکه تنها از او با عنوان « ملک الموت» سخن به میان آمده است. خدای سبحان می فرماید: « قل یتوفاکم ملک الموت الذی و کل بکم ثم الی ربکم ترجعون»، « بگو فرشته مرگی که بر شما گمارده شده، بالاخره جان شما را تماما می ستاند، آنگاه به سوی پروردگارتان بازگردانده می شوید»
رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله) درباره چه چیزی از امت خود شکایت می فرماید؟
 از اینکه کتاب خدا را وانهاده و مورد استفاده قرار ندادند. خدای متعال می فرماید:« و قال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا»« پیامبر خدا گفت: پروردگارا قوم من این قرآن را به کتابی مهجور و متروک مبدل ساختند.« مهجور» یعنی مهمل و بدون استفاده.
جمع آوری قرآن به صورت کنونی چگونه انجام گرفته است؟
 جمع آوری قرآن در سه مرحله بوده است:مرحله یکم. نظم و چینش آیه ها در کنار یکدیگر که شکل گیری سوره ها را در پی داشت. این کار در عصر پیامبر (صلّی الله علیه و آله) صورت گرفت.مرحله دوم. جمع کردن مصحف های پراکنده دریک جا و تهیه جلد برای آنها که در زمان ابوبکر انجام شد. مرحله سوم. جمع آوری تمامی قرآن های نوشته شده از سوی کاتبان وحی، برای نگارش یک قرآن به عنوان الگو و ایجاد وحدت قرائت در آن. این مرحله در زمان عثمان صورت گرفت.
چند مورد از اعجازعلمی قرآن را بیان کنید؟
 1-    ترکیب خاص نباتات ( آیه 19، سوره حجر)؛ 2-    تلقیح نباتات ( آیه 22، همین سوره)؛3-    قانون زوجیت و تعمیم آن به عالم نباتات ( آیه 3، سوره رعد)؛4-    حرکت وضعی و انتقالی زمین ( آیه 53، سوره طه )؛5-    وجود یک قاره دیگر غیر از غاره های شناخته شده آن روز ( آیه 17، سوره رحمن)؛6-    اصل کروی بودن زمین ( آیه 40، سوره معارج)؛7-    ارتباط بین پدیده های جوی ( آیه 164، سوره بقره و آیه 5 سوره جاثیه).نویسندگان
آهو (697)

کدهای جاوا وبلاگ

قالب وبلاگ

آمار وبلاگ
تعداد بازدیدکنندگان: 134536