X
تبلیغات
زولا
 
آهو دختری بی عشق
ترفند ،جوک ، شعر ،کامپیوتر و ....
سه‌شنبه 1 مهر‌ماه سال 1393 :: 00:36 ::  نویسنده : آهو       

  ایـن تــب و لــرزهــا تـمــامــش بـهـــانـه اســـت . . .


تـا شــایـد لـحـــظه ای دسـتـت را بــر پـیـشـانی ام بـگـذاری و حـس کـنـم کـه

مــالک تمــام دنـیا هـستـم

  

  

تـو مـرا نـادیـده بـگـیـر . .

و مـن ،

بـدنـم روز بـه روز کـبـود تـر مـی شـود . .

از بـس

خـودم را مـی زنـم . .

بـه نـفـهـمـی

 ﺭﻓﺘﻢ ﭘﻴﺶ ﺧﺪﺍ ...
.
.
.
.
.
.
ﺑﻬﺶ ﮔﻔﺘﻢ : ﺍﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﻣﺶ ﺑﻬﻢ ﺑﺪﻩ 5 ﺳﺎﻝ ﺍﺯ ﻋﻤﺮﻡ ﮐﻢ ﮐﻦ

ﮔﻔﺘﺶ : ﻧﻤﯿﺸﻪ

ﮔﻔﺘﻢ : ﺩﻩ ﺳﺎﻝ ﺍﺯ ﻋﻤﺮﻡ ﮐﻢ ﮐﻦ ﮔﻔﺘﺶ : ﻧﻤﯿﺸﻪ

ﮔﻔﺘﻢ : ﭘﻮﻧﺰﺩﻩ ﺳﺎﻝ ﺍﺯﻋﻤﺮﻡ ﮐﻢ ﮐﻦ ﮔﻔﺘﺶ : ﻧﻤﯿﺸﻪ

ﮔﻔﺘﻢ :ﺧﺪﺍﺟﻮﻥ ﮐﻞ ﻋﻤﺮﻣﻮ ﻣﯿﺪﻡ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﺯﻧﺪﻩ ﺑﻤﻮﻧﻢ ﺍﻣﺎ ﮐﻨﺎﺭ

ﺍﻭﻥ !! ﺧﺪﺍﺑﻐﻀﺶ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﮔﻔﺖ :

ﻟﻌﻨﺖ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺩﻣﺎ

.

"" ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﺩﺕ ""

.

ﺑﻤﯿﺮﯼ ﻫﻢ ﻓﺎﯾﺪﻩ ﻧﺪﺍﺭﻩ ...

 خـــــــــــــدا خستـــــــــــــــــم

 

صبـــــح بیدارم نـــــــــــکن

 

تو رو به خداییت قسم صبح بیدارم نکن

 هنوز نرفته رد پایم را پاک میکنند

باشد خدایاااا

من هم رد پاهایم را پاک می کنم

به کسی نگویید

من روزی در این دنیا بودم.

خدایا
می شود استعـــــفا دهم؟!

کم آورده ام ...!!!!!!!!!

اگه تو یکی دوستم داری ؟

حالا که میبینی بغض دارم دلم , نه نشکسته, خرد شده دیگه تمومه

لطفا لطفا لطفا از آسمان به زمین بیا,

اشک هامو پاک کن, دستم را بگیر و بگو:

اینجا آدما اذیتت میکنن؟!!!

بــیـــا بــــــریم بلکه منم به آرامش برسم لطفاااااا

میفهمی که نمیتونم دیگه نفس بکشم خداااااا

حق من , جواب من این نبود خدااااااااااا

پس تیر خلاصتو بزنو تموم...

بخدا برای خاموشی ام 

فقط یک فوت کافیست !

خاموشم کن...!

خسته ام لطفااااااااااااااااااا

چون یه وقتایی هست یه حرفهایی

یه چیزهایی میبینی که اونقدر در خودت میشکنیکه دیگه ...

نه "گریه کردن" آرومت میکنه ..

نه "نفس عمیق" ...

نه "یه لیوان آب سرد"...

نه "داد زدن" هیچی...

یه وقتایی هست که 

فقط

نیاز داری ،

بـــــــــمــــــــــیــــــــــــرِی ...ا

همین ..!

 

END

 ﻧﻤﯽ ﺑﺨﺸﻤﺖ ...

ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻤﺎﻡ ﺯﻣﺎﻧﻬﺎیی ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻮﺩﯼ ﻭ ﻧﺒﻮﺩﯼ ﻧﻤﯽ ﺑﺨﺸﻤﺖ ...

ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺭﻭﺯﻫﺎیی ﮐﻪ ﺑﯽ ﺩﻟﯿﻞ ﺁﺯﺍﺭﻡ ﺩﺍﺩﯼ

ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﺒﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺍﺷﮏ ﺭﯾﺨﺘﻢ ﻭ ﻧﺪﯾﺪﯼ

ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﯾﺶ ﮔﺮﻓﺘﯽ

ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻐﻀﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺭﮐﺸﺎﻥ ﻣﯿﮑﺮﺩﯼ ﻭ ﻧﮑﺮﺩﯼ

ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻏﺮﻭﺭﯼ ﮐﻪ ﺷﮑﺴﺖ

ﻭ ﺩﻟﯽ ﮐﻪ ﻟﻪ ﺷﺪ

ﻭ ﻓﺮﯾﺎﺩﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺸﻨﯿﺪﯼ ...

ﻧﻔﺮﯾﻨﺖ ...! ؟

ﻧﻪ ... ﻧﻔﺮﯾﻨﺖ ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ ...

ﺍﺯ ﺧﺪﺍ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﻢ ﮐﺴﯽ ... ﺭﻭﺯﯼ ...

ﺗﻤﺎﻡ ﮐﺎﺭﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺩﻟﻢ ﮐﺮﺩﯼ ﺑﺎ ﺩﻟﺖ ﺑﮑﻨﺪ ...

ﻓﻘﻂ ﻫﻤﯿﻦ

 من زخم های بی نظیری به تن دارم

اما تو مهربان ترینشان بودی

عمیق ترینشان , عزیز ترینشان

بعد از تو آدم ها…تنها خراشی بودند بر من

که هیچ کدامشان به پای تو نرسیدند

عشق من…

خنجرت کولاک کرد…

 اختراع تلفن بزرگترین خیانت به بشریت بود

 

خداحافظی باید رو در رو باشد

 

گاهی اوقات اشک ها ، آدم ها را بیدار میکنند...

 

لعنت بر خداحافظی های تلفنی...

 

 ﯾﻬﻮ ﺯﻧﺪﮔﯿﺘﻮ ﻗﺸﻨﮓ ﻣﯿﮑﻨﻦ . . .

ﯾﻬﻮ ﻣﯿﺸﻦ ﻫﻤﻪ ﯼ ﺩﻟﺨﻮﺷﯿﺖ . . .

ﯾﻬﻮ ﻣﯿﺸﻦ ﺩﻟﯿﻞ ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﺕ . . .

ﯾﻬﻮ ﻣﯿﺸﻦ ﺩﻟﯿﻞ ﻧﻔﺲ ﮐﺸﯿﺪﻧﺖ . . .

ﺑﻌﺪ ﻫﻤﯿﻨﺠﻮﺭﯼ ﯾﻬﻮ ﻣﯿﺮﻥ . . .

ﯾﻬﻮ ﮔﻨﺪ ﻣﯿﺰﻧﻦ ﺑﻪ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﺕ . . .

ﯾﻬﻮ ﻣﯿﺸﻦ ﺩﻟﯿﻞ ﻫﻤﻪ ﯼ ﻏﺼﻪ ﻫﺎﺕ ﻭ ﻫﻤﻪ ﯼ ﺍﺷﮑﺎﺕ . . .

ﯾﻬﻮ ﻣﯿﺸﻦ ﺳﺒﺐ ﺑﺎﻻ ﻧﯿﻮﻣﺪﻥ ﻧﻔﺴﺖ

 

  

حســـــــودم..


اصلا خــــــدا کنه..


بمیــــــره اونکه بخواد جـای منــــــو بگیره


جز من بخواد دستای تو رو بگیره ..

 

 

  

 

   روزی می رسَـد کـِه دَر خیال خُـود       

جای خالی ام را حِس کـُـنی

دَر دِلَت با بغض بگـُویی :

" کاش اینجآ بود "

اما مَـن دیگـَـر

بـﮧ خـوآبَت هَم نِمی آیَم!!

 

 

 نویسندگان
آهو (697)

کدهای جاوا وبلاگ

قالب وبلاگ

آمار وبلاگ
تعداد بازدیدکنندگان: 134677