آهو دختری بی عشق
ترفند ،جوک ، شعر ،کامپیوتر و ....
پنج‌شنبه 22 فروردین‌ماه سال 1392 :: 14:30 ::  نویسنده : آهو       


www.parsnaz.ir - کارت پستالهای عاشقانه با شعر فاسی زیبا


 

امشـب، همیــــטּ حَـوالــــ‗__‗ــــــے


زلـــ‗__‗ــــزله ای رُخ داد ...حـالا همـه حـالـَمــ را می پـُرسند !!!بـی خـبـر از اینـ ـکـه " مــَـــ‗__‗ــטּ"بـه ایــטּ لـرزیـدنـهـاسالهـاسـتــ کـه عـادتـــ کـَرده امـــ...بـه لـرزشـهای شـَدیــ‗__‗ــدِ شـانه هایـَمــــو تـَـرَکــ ــهای عمــیــقِ قــلــبــمـــ...امـّــ‗__‗ـــا هنـوز " خـــوبَـــمـــ" !!!
 

www.parsnaz.ir - کارت پستالهای عاشقانه با شعر فاسی زیبا


 

تو را نخواهم بخشید...

 

تو را هرگز نخواهم بخشید....

 

روزی خواهد آمد ..

 

در دادگاهی بزرگتر از شرافت این مردم..

 

صدای من نامت را فریاد خواهد زد..

 

و او که خود شاهد بر دار شدنم روی چوبه سیاه این مردم بود..

 

نجابتم را داوری خواهد کرد..

 

آنروز را در انتظارم..

 

و چوبه های دار شهری را ..

 

به نظاره خواهم ایستاد.....

www.parsnaz.ir - کارت پستالهای عاشقانه با شعر فاسی زیبا


باورکن خیلی حرف است

وفاداردست هایی باشی

که یکبارهم لمسشان نکرده ای...

 

www.parsnaz.ir - کارت پستالهای عاشقانه با شعر فاسی زیبا


. . . دیگر از این شهر . . .


. . . میخواهم سفر کنم . . .


. . . چمدانم را بسته ام . . .


. . . اگر خدا بخواهد امروز میروم . . .


. . . نشسته ام منتظر قطار . . .


. . . اما نه در ایستگاه . . .


. . . روی ریل قطار . . .

 

www.parsnaz.ir - کارت پستالهای عاشقانه با شعر فاسی زیبا


" خـُـدایـــا "هــَـرگــزکــسـی را بـــِ چیـــزی کــِ قــسـمتـش نـیستــــ .


.


.


.


عــادتــ ــ ــ ـــ نــــَـده

 

www.parsnaz.ir - کارت پستالهای عاشقانه با شعر فاسی زیبا


 

www.parsnaz.ir - کارت پستالهای عاشقانه با شعر فاسی زیبا


 

www.parsnaz.ir - کارت پستالهای عاشقانه با شعر فاسی زیبا


 

بدون چتــــر

به سمتــــ مـن بیـــا

تا خیـــس. شویمــــ

اینجــ ــــا

بـــــاران دلتنگـــ ـــی می بــــــارد ... !

www.parsnaz.ir - کارت پستالهای عاشقانه با شعر فاسی زیبا


 

www.parsnaz.ir - کارت پستالهای عاشقانه با شعر فاسی زیبا


 

www.parsnaz.ir - کارت پستالهای عاشقانه با شعر فاسی زیبا


ایــن روزهــآ همــهـ فــروشنــבه شــבه انـבدیگــر خبــر ےاز تــورم نیســتمــن شعــرهــآیـم رآ می فــروشــمבختــرک هفــت ســآلهـ گــل هــآیش رآ می فــروشــבآن مــرد چهــل ســآلهـ کلیــهـ اش رآو زیبــآتــر از همــهـآن زن ســی ســآلهـ انבامــش را...اینــجــآ همــهـ چیــز آرام اســترآحــت بخــوابیــב 

www.parsnaz.ir - کارت پستالهای عاشقانه با شعر فاسی زیبا


حَوّا که بغض کند،حتی خدا هم اگر سیبـ بیاورد،چیزی جز گریه آرامَش نمی کند!سیبـ ها را قایمـ کنید،خبر های امروزی همه شومـ بودند،من حَوّای پر از بغضمـ .. !بـانـو حـوّا !تو مـگـر سـیبـ رآ پـوسـتـ کَند ی خُـوردیکـه دنـیـا اینگـونِـه پـوسـتِـ مـآ رآ میکنـد 

www.parsnaz.ir - کارت پستالهای عاشقانه با شعر فاسی زیبا


امشبـ خسته تر از هر روزمـ ...    

                    کاش میشد گوشه ای نوشتـ

                                    خدایا امشبـ خیلی خستمـ ...

  فردا صبح بیدارمـ نکن .....!

 

www.parsnaz.ir - کارت پستالهای عاشقانه با شعر فاسی زیبا


 

   فِڪـر نَڪُـלּ ڪِــﮧ بـﮧ پـآیـَٺ مـے نِشیـنَمـ 

نــَـﮧ

بُلـَنــــב مے شَـوَمـ ▼▲ آرآمـ چـَرخــے مے زَنـَـمـ

   مُطـمـَئِــלּ مے شـَـوَمــ ڪِــﮧ نیسٺــے 

 بـَر مے گَرבمـ سَر جآیـَمـ 

سـَــرَمـ رآ مــے گــُـבֿآرَمــ و مے میــــرَمــ


www.parsnaz.ir - کارت پستالهای عاشقانه با شعر فاسی زیبا


 

www.parsnaz.ir - کارت پستالهای عاشقانه با شعر فاسی زیبا


 

www.parsnaz.ir - کارت پستالهای عاشقانه با شعر فاسی زیبا


 

www.parsnaz.ir - کارت پستالهای عاشقانه با شعر فاسی زیبا

www.parsnaz.ir - کارت پستالهای عاشقانه با شعر فاسی زیبا

 

امشـب، همیــــטּ حَـوالــــ‗__‗ــــــے


زلـــ‗__‗ــــزله ای رُخ داد ...حـالا همـه حـالـَمــ را می پـُرسند !!!بـی خـبـر از اینـ ـکـه " مــَـــ‗__‗ــטּ"بـه ایــטּ لـرزیـدنـهـاسالهـاسـتــ کـه عـادتـــ کـَرده امـــ...بـه لـرزشـهای شـَدیــ‗__‗ــدِ شـانه هایـَمــــو تـَـرَکــ ــهای عمــیــقِ قــلــبــمـــ...امـّــ‗__‗ـــا هنـوز " خـــوبَـــمـــ" !!!www.parsnaz.ir - کارت پستالهای عاشقانه با شعر فاسی زیبانویسندگان
آهو (697)

کدهای جاوا وبلاگ

قالب وبلاگ

آمار وبلاگ
تعداد بازدیدکنندگان: 134536